Vi tilbyder online booking

Vi tilbyder online booking - Se mereHjerte-lungeorm hos hund

Hvad er hjerte-lungeorm?

Hjerte- og lungeorm er desværre udbredte parasitter i specielt Nordsjælland og Københavns området. Det er primært ræve og hunde som smittes, katte smittes ikke. Hvis din hund smittes med hjerte- eller lungeorm er det en alvorlig sag. Det er derfor godt at kende til symptomer og årsag til smitte.

Livscyklus
Fransk hjerteorm (Angiostrongylus vasorum) og rævens lungeorm (Crenosoma vulpis) er parasitter som smitter via snegle, både ”nøgne” og skalbærende snegle kan bære smitten. Parasitten spredes ved at smittede hunde udskiller ormelarver i deres afføring, larverne er så små at de ikke kan ses med det blotte øje. Disse larver smitter sneglene i området, som derefter kan smitte den nysgerrige hund, som går og snuser i græsset og kommer til at æde sneglen. Når larven kommer ned i tarmene vandrer den ud gennem tarmvæggen og ud i lymfekarrene, derved føres larverne til hjertet og lungernes kar. Her lever de voksne orm resten af deres liv, hvor de udskiller æg. Æggene klækker til larver som borer sig ud i luftvejene, her hostes de op og synkes igen ned i maven. Larverne spredes derefter med afføringen.

Symptomer
Infektion med hjerteorm giver hundene alvorlige hjerte-og lungeproblemer, og kan være livstruende hvis det ikke opdages og behandles i tide. Rævens lungeorm giver typisk et mildere forløb og kan gå ubemærket hen.

Symptomerne er ofte de samme, som man ser ved almindelig lungebetændelse:

  • Tør hoste, evt. opkastning i forbindelse med hosten
  • Hurtig vejrtrækning
  • Let feber
  • Træt
  • Sløj
  • Nedsat appetit
  • Motionsintolerance
  • Ved mere fremskreden sygdom ses også blødninger i hud og
  • slimhinder.

Der kan desuden i nogle tilfælde ses helt andre symptomer end de beskrevne.

Diagnostisk
Hjerteorm kan påvises enten via en afførings- eller en blodprøve. Afføringsprøven er den mest præcise metode, men det kræver at der indsamles afføring fra tre på hinanden følgende dage. Blodprøven tester for antigener fra hjerteorm ved en akut infektion, og vi har svaret inden for en halv time. Vi bruger derfor denne test når vi står med en akut dårlig patient. Lungeorm kan kun påvises med en afføringsprøve.

Hvis en hund testes positiv for hjerteorm, anbefaler vi røntgen af brysthulen for at vurdere graden af forandringer på lungerne. Disse forandringer stemmer ikke nødvendigvis overens med sværhedsgraden af hundens symptomer, og de kan derfor kun vurderes via røntgen. Denne information bruges til den videre behandling.

Behandling
Hjerte- og lungeorm kan behandles både med antiparasitære tabletter eller spot-on i nakken. Vi bruger som standard tabletter i en længere periode. Efter endt behandling anbefales en afføringsprøve for kontrol af om infektionen er væk. Hunden bør holdes i ro, alt efter graden af lungeforandringer kan denne periode være kortere eller længere.

Den bedste måde at begrænse infektion med hjerte- og lungeorm er ved at alle hundeejere samler hundens afføring op, så undgår vi at larverne kommer videre fra afføringen og over i sneglen. Jo bedre hygiejne jo færre smittede hunde.

I områder med højt smittepres, anbefales det rutinemæssigt at få testes afføring fra din hund 2 x årligt. Spørg din dyrlæge, hvilke smittepres der ses i dit lokal område.

Del denne historie
Dit dyr i trygge hænder

En tryg sundhedsplan til din bedste ven

VetPlan er en sundhedsplan for dit dyr. Det er en abonnementsordning, så du kan abonnere på forebyggende pleje og sundhed. I en VetPlan får dit dyr adgang til ydelser som fx sundhedsundersøgelser, tandtjek, vaccination og store rabatter på foder. 

En løbende kontrol betyder, at eventuelle sygdomme og tandproblemer bliver opdaget i god tid. Det er til stor gavn for dit dyrs sundhed og kan i sidste ende spare dig for mange uforudsete udgifter.

▶▶▶ Kontakt os om en VetPlan®