Så inviterer vi igen til gratis foredrag. Denne gang vil vores dygtige veterinærsygesplejerske Karina De Fries fortælle om forskellige racer, deres adfærds- og reaktionsmønstre og særlige behov.  Dyrlæge Gitte Seiler vil fortælle om ofte forekommende sygdomme hos de enkelte racer, og hvad du sundhedsmæssigt skal være opmærksom på før køb.

Arrangementet henvender sig både til hundeejere og dem der har overvejer at blive det.

Foredraget finder sted i Taastrup Kulturcenter, Poppel Allé 12, Lokale 3.
onsdag den 31. maj kl. 18:30 til ca. 21:00.

Der er begrænset pladser, der besættes efter først-til-mølle princippet.
Tilmelding på klinik@taastrupdyreklinik.dk eller på telefon 43991761.
Seneste tilmelding d. 26/5.